Medicina-Use-U-Trudnoći 2020

Kategorije trudnoće FDA
Medicina-Use-U-Trudnoći
Medicina-Use-U-Trudnoći

Kategorije trudnoće FDA

2019

U 2015. FDA je zamijenila dosadašnje kategorije pisama o riziku trudnoće novim informacijama kako bi ih učinile značajnijima. Saznajte vi ... ...e o promjenama ...